💛 Kurs Ustawień Systemowych ONLINE - start we wrześniu

Kurs VIDEO Ustawień Systemowych

O kursie

To transformujący kurs. Pozwoli Ci na lepszy wgląd w siebie i rzeczywistość. Dlatego odstęp pomiędzy lekcjami jest znaczny. Byś w sposób zrównoważony transformował i przebudowywał siebie i swoje życie. Poproszę Cię również o prowadzenie dziennika przemian i intencji. Po roku stanie się on ważnym narzędziem wglądu w siebie i samoświadomości. Wykonasz całość pracy samodzielnie. Praca ze mną online lub na żywo możliwa jest na innych moich kursach.
Show More

Czego się nauczę?

  • Kurs uczy myślenia systemowego i prowadzenia ustawień dla siebie i na kartkach. Nauczę Cię na tym kursie wglądu w siebie i rozumienie symboli. Poczujesz więcej i zrozumiesz lepiej siebie i swoje uwikłania. Tym samym relacje międzyludzkie i wpływ ludzi na siebie pogłębisz wgląd w oddziaływania w systemach.

Zawartość kursu

Wprowadzenie do Ustawień systemowych
Wprowadzenie do Ustawień systemowych

  • Wprowadzenie do ustawień systemowych
    01:27:24
  • Skrypt do modułu nr 1

Archetyp mamy w Ustawieniach Systemowych

Archetyp taty w Ustawieniach Systemowych

Archetyp dziecka w polu wiedzącym
Ruch duszy, ruch ku życie i życie poszło dalej - droga do sukcesu to dziecko!

Sens dorosłości – uruchomienie przepływu miłości.

Seksualność w Ustawieniach Systemowych. Oswojenie natury.
Popatrzymy na temat seksualności z różnych perspektyw. Z punktu widzenia kobiety i mężczyzny. Wykonamy ćwiczenie terapeutyczne z rysunkiem. Poprowadzę medytację.

Energia pieniędzy jako wyraz porządku w miłości.

Podstawy Ustawień w Biznesie
Omówienie wybranych technik prowadzenia ustawień biznesowych, różnic względem ustawień rodzin, wpływu sytuacji osobistej klienta na sytuację biznesową. Dużo uwagi poświęcam roli ustawiacza w takiej pracy, odpowiedzialności klienta, rozumieniu wyniku ustawienia. Omawiam nie/zależność decyzji klienta od ustawienia. Omawiam proces jaki zachodzi w kliencie. Ponadto prowadzę ćwiczenie na kartkach, ustawienie na figurkach i medytację.

Ograniczenia i możliwości pracy online
Przedstawienie technik pracy online. Podstawy lęków i odpowiedzialności stojących za taką formą pracy. ćwiczenia, medytacja oraz przykładowe ustawienie.

BHP Ustawień Systemowych – w trosce o klientów i ustawiaczy

BONUS 1: DYNAMIKI ŻYCIA I ŚMIERCI

BONUS 2: TRAUMA – teoria i podejście systemowe do tego co się stało

BONUS 3: “W DUCHU JEDNO JESTEŚMY” – sens Ustawień Systemowych

BONUS 4:sesja Q&A
Nagranie to zapis z początku roku 2024, ze spotkania na żywo z kursantami kursu VIDEO na Zoom.

1875,00  3750,00