💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

5 modułów kursu odbywa się online na platformie Zoom. Superwizje stacjonarne w bezpiecznej i spokojnej przestrzeni.