Kurs ustawień systemowych On-line

Start: wrzesień 2023 | ostatnie 8 miejsc

5 modułów kursu odbywa się online na platformie Zoom. Superwizje stacjonarne w bezpiecznej i spokojnej przestrzeni.