💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

Płynne przechodzenie od świata zewnętrznego do wnętrza i z wnętrza do działania w rzeczywistości.