💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

Metafizyczne i duchowe stany, mające osobiste i duchowe znaczenie w postrzeganiu.