💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

Oko wewnętrzne, czyli trzecie oko, jako droga do wglądu i oświecenia. Kontakt z wyższym JA. Aktywacja trzeciego oka. Budzenie i czytanie intuicji.