💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

Czym to pachnie? O czym informuje Cię Twój nos? Kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa, ale i rozpoznawania zagrożeń informacje ze zmysłu powonienia.