💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

Dostęp do nagrań otrzymasz po zalogowaniu się w zakładce “Kursy w trakcie realizacji”.

Kurs Video Ustawień Systemowych

Już jest dostępnych 10 z 10 modułów podstawowych i 2 z 3 BONUSOWYCH czyli 98 lekcji!

Dla Ciebie to kilkanaście godzin wiedzy i Twoich osobistych transformacji! Możesz te ćwiczenia, medytacje i doświadczenia wykorzystać w pracy ze swoimi klientami.

Jestem w trakcie nagrywania ostatniego modułu bonusowego. Otrzymasz go do na początku roku 2024!

W sumie 13 zagadnień rozpisanych na lekcje w postaci jednego kursu.

Kurs o wartości 3750 zł w postaci filmów.
Ostatnia szansa by mieć ten pakiet za połowę ceny!

Struktura kursu

Pomimo, że wykonasz całość pracy samodzielnie będzie to transformujący kurs. Pozwoli Ci na lepszy wgląd w siebie i rzeczywistość. Kurs nagrywam systematycznie od stycznia 2023 roku. W pełni będzie gotowy do końca grudnia 2023. Zależy mi byś w sposób zrównoważony transformował i przebudowywał siebie i swoje życie - nie spiesz się więc z kolejnymi lekcjami. Proszę Cię również o prowadzenie dziennika przemian i intencji. Po przejściu całego kursu stanie się on ważnym narzędziem wglądu w siebie i Twojej samoświadomości.

Dla kogo

Kurs dedykuję absolwentom moich kursów Ustawień Systemowych. By czuli wsparcie również po zakończeniu pracy ze mną na żywo. Jednak każdy ciekawy siebie i swoich uwarunkowań człowiek zyska wiedzę i dostęp do dobrego narzędzia wglądu i filozofii życia.

Spis treści

1) „Wprowadzenie do metody Ustawień Systemowych„
- Jak wygląda droga do Ustawienia
- Jak działa ustawiacz i czym kieruje się w procesie ustawiania
- Co powinno być motywacją ustawiacza a co nie
- Jaka jest rola pojęcia „nie wiem” i moc z niego płynąca
- ćwiczenie
- Znaczenie „Porządków miłości” Berta Hellingera:
przynależność, więź, hierarchia, wyrównanie, wykluczenia/uwikłania.
- Jak wygląda kierunek przepływu miłości i jak wpływa na nasze życie zaburzenie tego kierunku
- Metodologia pracy ustawiacza
- Rozumienie i symbolika słów w Ustawieniach

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:27:24

2) „Archetyp mamy w Ustawieniach Systemowych„
- Relacja z mamą jako fundament tego jak się czujemy w swoim życiu
- Poznasz wzorcowy kierunek przepływu miłości miedzy kobietami w strukturze rodzinnej
- Blokady w przepływie miłości z mamą
- Poznasz trzy podstawowe archetypy kobiety
- Przykładowe ustawienie na figurkach (relacja z mamą), udrażniające przepływ miłości
- Ćwiczenia
- Medytacja

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:49:35

3) „Archetyp taty w Ustawieniach Systemowych„
- Jak przejawia się wzorzec męski w rozumieniu ustawieniowym
- Jaki wpływ na rozwój seksualności i związki ma archetyp męski
- Blokady w przepływie miłości z tatą
- Jaki wpływ na związki i życie seksualne klienta ma relacja pomiędzy jego tatą i mamą
- Partner w życiu klienta, jako odbicie relacji miedzy jego rodzicami
- Ćwiczenie – rozpoznaj w sobie, jakość mamy i taty
- Struktura trójkąta dramatycznego Karpmana na przykładzie rodziny
- Pojęcie parentyfikacji
- Wzorzec traumy (wzorzec odstępstw od przepływu miłości)
- Definicja traumy
- Zapis traumy w ciele
- Medytacja przyjmująca przodków po stronie taty


CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:42:50

4)„Archetyp dziecka w polu wiedzącym”
- Życie, jako przejaw przyjęcia z rodu tego, co najlepsze, jako przejaw przyjęcia rodowej energii zasilającej
- Nowe życie, jako ruch Duszy ku uzdrowieniu rodu
- Ćwiczenie na przyjęcie energii mamy i taty
- Jak postrzegasz swoje dzieci - ustawienie na figurkach
- Zmarłe dzieci
- Sytuacje życiowe lub choroby mówiące o utracie dziecka w rodzie
- Mapowanie Twojego życia, jako ważny element analizowania rzeczywistości w teraz
- Zbadaj siebie w relacji z mamą i tatą – ćwiczenie
- Rodzicielstwo
- Medytacja


CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:30:47

5) „Sens dorosłości – uruchomienie przepływu miłości”
- Neurologiczna dojrzałość
- Zakotwiczenie straty, jako tęsknota za zmarłym
- Wyrównanie i wzięcie odpowiedzialności za stratę
- Przejaw dojrzałości w doświadczeniu straty
- Niedojrzałość i nieporządek
- Umiejętność rezygnacji
- Wizerunek klienta, jako sprawcy lub ofiary (rozpoznanie)
- Rozumienie postawy i gestów – jak czytać ciało klienta podczas ustawień
- Rozumienie postawy i gestów – jak czytać gesty reprezentantów
- Medytacja
- Podsumowanie


CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:13:37

6) „Seksualność w ustawieniach – oswojenie natury”
- Magnetyzm kobiety i elektryzująca energia męska w ustawieniach systemowych
- Czym jest sex a czym seksualność
- Jak energetyka matki i ojca wpływa na życie przyszłego dziecka
- Ćwiczeniei
- Sprowadzanie Dusz – ustawienie na figurkach
- Dynamika kobiety, której nikt nie chce – energia małej dziewczynki i nadmiar męskiej energii
- Brak seksu
- Sublimacja
- Rozwiązanie rodowego problemu.
- Medytacja i ćwiczenie – możesz dla siebie dużo zrobić w dorosłym świecie
- Czym jest odpowiedzialność w seksualności. .

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:21:00

7) „Energia pieniędzy jako wyraz porządku w miłości”
-przepływ pieniędzy jako duchowy wymiar relacji z życiem.
- Dowiesz się, w jaki sposób temat pieniędzy odzwierciedla Twoje relacje z bliskimi.
- Jak wyglądają dynamiki ustawieniowe, dotyczące pieniędzy, (co chce zostać zobaczone)
- Jak wygląda ruch miłości ku pieniądzom i ruch pieniędzy ku miłości, (co to znaczy)
- Wejdziesz w głęboką medytację i doświadczysz obfitości
- Ćwiczenie ustawieniowe, w którym popatrzysz na swoją relację z pieniędzmi
- Przykładowe ustawienie

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:45:07

8) „Podstawy Ustawień w organizacjach.”
- Jak przebiega ustawienie w organizacji firmowej
- Co można ustawiać w ustawieniach biznesowych
- Dynamiki w ustawieniach biznesowych
- Różnice między ustawieniami rodzinnymi a biznesowymi
- Hierarchia rodzinna a hierarchia firmowa
- Role w ustawieniach biznesowych
- Wykluczenia w ustawieniach biznesowych
- Ćwiczenie
- Ustawienie na figurkach

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:21:20

9) „Ograniczenia i możliwości pracy online.”
- Odpowiedzialność ustawiacza w sytuacjach kryzysowych w ustawieniach on-line
- Odpowiedzialność ustawiacza i klienta w ustawieniach on-line i na żywo
- Stawianie granic
- Testy kinezjologiczne i ich znaczenie w pracy on-line
- Platformy internetowe do pracy z ustawieniami on-line
- Jak prowadzić ustawienie on-line przy użyciu platformy internetowej - Ustawienia on-line na figurkach
- Ustawienia on-line bez figurek
- Ustawienie na kartkach
- Medytacja w pracy on-line, jako jedna z form prowadzenia ustawienia

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:45:28

10) „BHP Ustawień Systemowych – w trosce o ustawiaczy i klientów”
- Wprowadzenie
-ogólne zasady BHP
-Zasady pracy na żywo
- Zasady pracy online
-Zagrożenia i korzyści
-Ustawienie na figurkach
-Medytacja

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:29:34

.

Czas trwania 10 z 10 modułów: 15:26:44.

Czas trwania wszystkich już dostępnych lekcji: 17:58:22

Bonusy

1) “Dynamika życia i śmierci w Ustawieniach Systemowych”

- Wstęp do dynamik życia i śmierci
- ćwiczenie pokazowe
- Ostateczność
- Obecność jednego w trzech
- Szacunek
- Wiara, nadzieja i miłość
- W ruchu do śmierci
- Ustawienie na figurkach: życie i śmierć
- Medytacja

CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:29

2) “Trauma” – teoria i podejście systemowe do tego co się stało.

-Transmisja traumy
- Parentyfikacja
-Doświadczenie i objawy traumy
- Prezentacja
-Najważniejsze w pomocy w traumie i po traumie


CZAS TRWANIA MODUŁU: 01:02:38

3) “W Duchu Jedno Jesteśmy” – sens Ustawień Systemowych”
4) Plik pdf z podsumowaniem każdego modułu.

Kurs zawiera

Poznaj lepiej
Ustawienia Systemowe

Ustawienia Systemowe, technika stworzona przez Berta Hellingera, jest uniwersalną metodą wglądu. Ustawiacz unaocznia istotne zdarzenia z pola informacji klienta tzw. dynamiki. Dynamiki te to schematy - ukazywane są ważne zdarzenia przodków. Są one przyczyną uwikłań życiowych. Poprzez ustawienia klient jest prowadzony do korzyści i zasobów z tych sytuacji.
Ustawienie działa jako narzędzie porządkujące w różnych sferach życia: relacji z sobą, z innymi, w tematach zdrowia, w biznesie czy rozwoju osobistym.
Ustawienia Systemowe ukazują obraz naturalnego dążenia systemu rodzinnego do porządku co owocuje zrównoważeniem relacji rodzinnych. Równowaga ta wyraża się poprzez przyjmowanie i dawanie. Przyjęcie tego co należy do systemu i oddanie tego, co do ustawianego nie należy.
Metoda Ustawień działa w prostym i logicznym schemacie - unaocznić źródło problemu. Często pozwala to znaleźć rozwiązanie i wyznaczyć drogę do jego spełnienia. Szczególne zastosowanie dla takiego działania ma obszar rozwoju osobistego czy coachingu.
Ważnymi narzędziami teraputycznymi są grupowe sesje Ustawień na żywo, auto-ustawienia (samodzielna praktyka Ustawień dla siebie samego), a także superwizje i wchodzące coraz mocniej praktyki Ustawień online.
Jeżeli czujesz, że chcesz pogłębić swoją wewnętrzną więź, rozszerzyć swoje kompetencje terapeutyczne oraz zyskać certyfikat Ustawiacza Systemowego - to jest kurs dla Ciebie.

O mnie

Karolina Głogowska

Dyplomowany Terapeuta Ustawień Rodzin, Psychotraumatolog

Moje pierwsze wykształcenie to lekarz – dentysta. W życiu zawodowym dwanaście lat patrzyłam na zainfekowane korzenie zębów, siedem lat przesuwałam korzenie zębów w kościach jako ortodonta holistyczny. Dziś patrzę na inne korzenie. Mam wgląd w przyczyny zjawisk, dzieje i losy. Wgląd i obrazowanie stały się moim sposobem postrzegania. Jako lekarz badałam ciało fizyczne. Jako ustawiacz oglądam również energetykę i świadomość ciała. Rozpoznanie subtelnych mechanizmów wpływających na kondycję świątyni ducha pozwala mi pomagać sobie i wielu moim klientom. W latach 2020 - 2022 przeprowadziłam ponad 1000 Ustawień z klientami online i na żywo. W roku 2022 w moich kursach Ustawień Systemowych (stała grupa osób na regularnych spotkaniach) wzięło udział w sumie 28 osób - online, stacjonarnie i w formacie hybrydowym.

Kurs Video Ustawień Systemowych

3750zł

1875zł