💛 Kurs Ustawień Systemowych ONLINE - start we wrześniu

– organizacje, biznes, firma
– zależności pionowe i poziome
– porządki w energii pieniądza
– wartość a cena
– metodyka pracy w organizacjach
– rozumienie odpowiedzialności i porządków w organizacjach