💛 "Powrót do zmysłow. Spokojny umysł" - start w kwietniu!

– dojrzałość
– odpowiedzialność
– szacunek
– spełnienie
– pieniądze
– zawód/ praca
– choroby
– wartość
– uzależnienia
– seksualność
– śmierć i żałoba