Kurs ustawień systemowych On-line

Start: wrzesień 2023 | ostatnie 8 miejsc

– przerwany pierwotny nurtu miłości
– poronienia, aborcje, śmierci dzieci w systemie
– bezdzietność
– wzorzec domu
– wzorce ofiar, sprawców, obrońców i ratowników
– sukces: w relacji , w zawodzie, finansach
– rodzicielstwo
– parentyfikacja
– nauka pracy na figurkach systemowych