Kurs ustawień systemowych On-line

Start: wrzesień 2023 | ostatnie 8 miejsc

– porządki miłości
– znaczenie podstawowych pojęć
– metodyka pracy
– rozumienie słów